Vysoká kvalita nabízených služeb

Certifikace

Profil společnosti

Společnost Energovod CZ, a.s. je perspektivní českou společností navazující na dlouholetou historii a zkušenosti společnosti Energovod, a.s. sahající až do roku 1949.

Zabýváme se montážemi vyvedení výkonů elektráren, rekonstrukcí a výstavbou přenosové a distribuční soustavy, zejména rozvoden, transformoven a vrchního vedení napěťových hladin NN, VN, VVN a realizací kompletních elektrotechnických instalací.

V rámci své činnosti zajišťujeme také zemní práce s přidruženými stavebními pracemi a kompletní dodávku jak stavební, tak technologické projekce.

Významnou součást portfolia tvoří vlastní výrobní program zaměřený především na výrobu ocelových konstrukcí a obrábění kovů.

Základem úspěchu společnosti je schopnost realizovat projekty jak po stavební, tak technologické stránce na vysoké úrovni, a dodat tak k zákazníkovi kompletní dílo „na klíč“ včetně následného servisu.

Naše služby

Energetika

Divize Energetika poskytuje komplexní služby se zaměřením…

Výkopové a zemní práce

Zajišťujeme výkopové a zemní práce, a to…

Strojírenská výroba

Vlastní výrobní program realizuje společnost Energovod CZ,…

Společnost Energovod CZ, a.s. považuje za hlavní priority své činnosti:

  • kvalitu výrobků a poskytovaných služeb, spokojenost zákazníků,
  • zlepšování environmentálního profilu společnosti (omezování zátěže životního prostředí a dodržování zásad jeho ochrany),
  • zlepšování pracovního prostředí a pracovních podmínek zaměstnanců,
  • trvalé zvyšování úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců ve společnosti,
  • odpovědné uplatňování a rozvíjení integrovaného systému managementu (IMS) a neustálé zvyšování jeho efektivnosti.

Integrovaný systém managementu (IMS) zahrnuje:

  • systém řízení kvality (QMS),
  • systém řízení ochrany životního prostředí (EMS),
  • systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví (HSMS).

Přemýšlíte v tuto chvíli, jak nastartovat svoji kariéru? Nebo se chystáte změnit Vaše současné pracovní místo?

Pak může být pro Vás následující nabídka zaměstnání v naší společnosti tím pravým impulzem.