Vysoká kvalita nabízených služeb

Certifikace

Profil společnosti

Společnost Energovod CZ, a.s. je perspektivní českou společností navazující na dlouholetou historii a zkušenosti společnosti Energovod, a.s. sahající až do roku 1949. Zabýváme se montážemi vyvedení výkonů elektráren, rekonstrukcí a výstavbou přenosové a distribuční soustavy, zejména rozvoden, transformoven a vrchního vedení napěťových hladin NN, VN, VVN a realizací kompletních elektrotechnických instalací. V rámci své činnosti zajišťujeme také zemní práce s přidruženými stavebními pracemi a kompletní dodávku jak stavební, tak technologické projekce. Významnou součást portfolia tvoří vlastní výrobní program zaměřený především na výrobu ocelových konstrukcí a obrábění kovů. Základem úspěchu společnosti je schopnost realizovat projekty jak po stavební, tak technologické stránce na vysoké úrovni, a dodat tak k zákazníkovi kompletní dílo „na klíč“ včetně následného servisu. Společnost Energovod CZ, a.s. je od roku 2020 členem České asociace ocelových konstrukci.

Naše služby

Energetika

Divize Energetika poskytuje komplexní služby se zaměřením…

Výkopové a zemní práce

Zajišťujeme výkopové a zemní práce, a to…

Strojírenská výroba

Vlastní výrobní program realizuje společnost Energovod CZ,…

Stavební divize

Stavební divize poskytuje komplexní služby v oblasti…

Společnost Energovod CZ, a.s. považuje za hlavní priority své činnosti:

  • kvalitu výrobků a poskytovaných služeb, spokojenost zákazníků,
  • zlepšování environmentálního profilu společnosti (omezování zátěže životního prostředí a dodržování zásad jeho ochrany),
  • zlepšování pracovního prostředí a pracovních podmínek zaměstnanců,
  • trvalé zvyšování úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců ve společnosti,
  • odpovědné uplatňování a rozvíjení integrovaného systému managementu (IMS) a neustálé zvyšování jeho efektivnosti.

Integrovaný systém managementu (IMS) zahrnuje:

  • systém řízení kvality (QMS),
  • systém řízení ochrany životního prostředí (EMS),
  • systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví (HSMS).

Přemýšlíte v tuto chvíli, jak nastartovat svoji kariéru? Nebo se chystáte změnit Vaše současné pracovní místo?

Pak může být pro Vás následující nabídka zaměstnání v naší společnosti tím pravým impulzem.