Stavební divize

Stavební divize poskytuje komplexní služby v oblasti výstavby, modernizace či demolice staveb různého druhu. Jsme partnerem a dodavatelem v oblasti dopravních staveb, bytové i občanské výstavby, zemních prací a demolic.

Specializujeme se především na tyto oblasti:

Dopravní stavby
Historické a památkově chráněné objekty
Občanská výstavba
Průmyslová výstavba
Demolice
Projekční a inženýrská činnosti

NAŠE HLAVNÍ ČINNOSTI

Dopravní stavby

Rozvíjíme se v oblasti výstavby a modernizace dálniční a silniční sítě. Nedílnou součástí těchto staveb jsou opěrné a protihlukové stěny, ekologické stavby zajišťující bezpečný přechod zvěře v rámci lokálních biocenter, monolitické kanalizační stoky, stavby a opravy propustků, zemní práce, oplocení a další související dálniční a silniční objekty.

Obnova a rekonstrukce významných, historických a památkově chráněných objektů

Významnou oblastí je obnova objektů, které svým kulturním, společenským či historickým významem vyžadují speciální stavební režim a použití šetrných stavebně-technologických a restaurátorských technik, využívajících moderních poznatků a metod.

Občanská výstavba

Působíme jako dodavatel v oblasti výstavby a rekonstrukce občanských staveb a občanské vybavenosti a disponujeme znalostmi a zkušenostmi v oboru stavby objektů nejen tradičními stavebními technologiemi, ale také v technologii monolitické betonáže a montovaných skeletů. Kvalifikovaní zaměstnanci mohou, díky své bohaté praxi, zákazníkům nabídnout technicky i technologicky náročná řešení. Velký důraz je vždy kladen na snížení budoucích provozních nákladů z hlediska energetické náročnosti v těchto stavbách.

Průmyslová výstavba

V oboru pozemních staveb promítáme také do významného segmentu výstavby průmyslových objektů a areálů, prodejních, servisních a skladových hal. Jedná se zejména o průmyslové haly pro automobilový a chemický průmysl a pro energetiku.

Demolice

Zajišťujeme likvidaci staveb, jejichž stav brání dalšímu užívání či budoucí investiční výstavbě vybavena těžkou i středně těžkou technikou. Demoliční práce realizujeme nejen v opuštěných průmyslových závodech, obchodních zónách, ale také v centrech velkých měst, za plného dopravního provozu, kde jsme schopni zajistit takové podmínky, aby bourací práce měly minimální dopad na nejbližší okolí. Samozřejmostí je zajištění odborné likvidace odpadu na certifikovaných skládkách a zajištění potřebných terénních úprav.

Kontaktujte nás

  Energovod CZ, a.s.
  Novodvorská 1010/14
  142 00 Praha 4
  Spisová značka: B 20697 vedená u Městského soudu v Praze
  Den zápisu: 30. 07. 2015
  IČ: 041 556 37

  Tel.: +420 261 341 111
  E-mail: info@energovod.cz