Soubor staveb: R 110 kV Brno – Opuštěná, Kabel 110 kV Brno – Trnitá, Kabelový kanál Trnitá pro R Opuštěná