Výkopové a zemní práce

Zajišťujeme výkopové a zemní práce, a to hlavně pro kabelové trasy (veřejné osvětlení, telekomunikace, přípojky apod.), inženýrské sítě a přípojky (kanalizace, voda, plyn).

Dále poskytujeme stavební práce; výstavbu závorových systémů, výsuvných sloupků, zděných pilířů, ale i základových desek pro rodinné domy a jiné. V neposlední řadě poskytujeme dlaždičské práce, jako jsou výstavby nebo opravy chodníků (zámková dlažba, asfalt) a zhotovení zpevněných ploch.

S výše uvedeným zajišťujeme i dodávku samotného materiálu (dle potřeb zákazníka), dopravu, odvoz suti a kompletní kontejnerové služby. Naše projekty provádíme s co největší úctou k životnímu prostředí a spokojenosti zákazníka s maximálním ohledem na všechny dotčené subjekty.

Přinášíme energii do každého města, ulic a domů. Vytváříme světlou, úspornou a užitečnou budoucnost.

V rámci divize Zemní a výkopové práce nabízíme tyto služby:

 • Výkop a bagrování kabelových tras, inženýrských sítí, základů, přípojek
 • Výstavby závorových systémů, bariérových systémů, pilířů aj.
 • Výstavba a rekonstrukce SSZ (světelná signalizační zařízení) a KK
 • Zhotovení zpevněných ploch, chodníků
 • Vyhotovení základových desek pro rodinné domy
 • Zásyp a hutnění výkopů
 • Přesun, odvoz a uskladnění zeminy, sutí a jiného materiálu
 • Dodávka materiálu
 • Demoliční práce
 • Projekční a inženýrské činnosti
 • V rámci společnosti zajištění kompletního elektro zapojení (např. elektro přípojka, osvětlení, apod.)

Samozřejmostí v poskytování našich služeb je zajištění kompletního elektro zapojení (např. elektro přípojka, osvětlení, apod.), projektování (zhotovení PD) a inženýrská činnost v rámci zadaných projektů. Naše služby poskytujeme po celé ČR.

Kontaktujte nás

  Energovod CZ, a.s.
  Novodvorská 1010/14
  142 00 Praha 4
  Spisová značka: B 20697 vedená u Městského soudu v Praze
  Den zápisu: 30. 07. 2015
  IČ: 041 556 37

  Tel.: +420 261 341 111
  E-mail: info@energovod.cz