Odstranění telematických zařízení z dálnic a silnic I. třídy