Vyvedení výkonu a úprava stávající rozvodny – SYNTHOS Kralupy